Obavijesti

Nazad na prijavu

Nova funkcionalnost kontrole pristupa aplikaciji KOnet

7.2.2019. 8:18:12

Poštovani korisnici,

Sustav ima novu funkcionalnost kontrole pristupa od neovlaštenog korištenja aplikacije KOnet, a radi na principu blokiranja prijave na određeni vremenski period.
Kod izlaska iz aplikacije zatvaranjem prozora, umjesto korištenjem opcije „Odjava“, sustav blokira prijavu na 15-tak minuta.
Ako se unutar tih 15 minuta pokušavate prijaviti, sustav to tumači kao paralelni pokušaj prijave i nakon 4 pokušaja radi blokadu prijave na sat vremena.
Daljnjim pokušajima prijave, unutar tih sat vremena, sustav nakon 10 pokušaja blokira token i prijava više nije moguća dok Banka to ponovno ne dozvoli.

Kada Vam sustav dva puta zaredom javi da se ne možete prijaviti, a sigurni ste da ste upisali ispravne podatke za prijavu, trebate pričekati 15-20 minuta do sljedeće prijave.
Ako si niti nakon 20 minuta ne možete prijaviti, kontaktirajte Banku.

S poštovanjem,
Vaša Banka Kovanica d.d.

 

v1.3.6.0 © 2017 BANKA KOVANICA d.d.