Obavijesti

Nazad na prijavu

Obavijest za Limite

29.4.2021. 11:56:25

Obavijest za Limite

Poštovani korisnici,

radi povećanja sigurnost internetskih plaćanja, svim svojim korisnicima KOnet usluge, Banka uvodi dodatne sigurnosne elemente koji kontroliraju provedbu platnih naloga, a to su ograničenja i blokade za provođenje platnih naloga te pojedinačni limit po nalogu i limit za period.

Sigurnosne elemente za provođenje naloga, Banka će postojećim korisnicima KOnet-a postaviti inicijalno temeljem analize ponašanja u proteklom razdoblju od 01.01.2020.

Nakon aktivacije usluge od Banke, a kod prve sljedeće prijave na KOnet, biti će potrebno da zadane postavke od Banke prihvatite ili izmijeniti te potvrdite nove unose.

Postavke je moguće mijenjati naknadno, a detalje o korištenju i upravljanju limitima, možete naći u Uputi za korištenje Internet bankarstva, poglavlje 4.3.4 Limiti plaćanja.

Usluga će se aktivirati 03.05.2021.

S poštovanjem,
Vaša Banka Kovanica d.d.

 

v1.3.6.0 © 2017 BANKA KOVANICA d.d.